ΔΠΜΣ Ζώα: Ηθική, Δίκαιο,Ευζωία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2021-2022

Προκήρυξη 50 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ΔΠΜΣ Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) "Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία" προκηρύσσει 50 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.