Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

ΔΠΜΣ Ζώα: Ηθική, Δίκαιο,Ευζωία

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά για την αίτηση στο ΔΠΜΣ Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία είναι:

 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
 5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 7. Δύο συστατικές επιστολές
 8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2.

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με κατάθεση φακέλου στην Γραμματεία του ΔΠΜΣ με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 25%
 • Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε ποσοστό 15%
 • Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών σε ποσοστό 10%
 • Ερευνητική δραστηριότητα σε ποσοστό 10%
 • Δημοσιεύσεις σε ποσοστό 15%
 • Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 5%
 • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 20%

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ εντός είκοσι ενός (21) ημερών από την απόφαση της ΕΔΕ.