Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

ΔΠΜΣ Ζώα: Ηθική, Δίκαιο,Ευζωία

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Δίδακτρα

Για τη συμμετοχή τους ΔΠΜΣ Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία οι φοιτητές καταβάλλουν τέλος φοίτησης που ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους φοίτησης γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.
 

Υποτροφίες

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΔΠΜΣ, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, ή το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό
(100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για την συμμετοχή σε ένα μόνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΔΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται κατά σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).
Το ΔΠΜΣ δύναται να χορηγεί με απόφαση της ΕΔΕ και κατόπιν συνεκτίμησης των οικονομικών του δυνατοτήτων υποτροφίες αριστείας ή κοινωνικής προσφοράς σε φοιτητές που παρουσιάζουν διαπρεπή δράση στο επιστημονικό τους πεδίο ή σπουδαίο
κοινωνικό έργο. Οι υπότροφοι φοιτητές απαλλάσσονται από μέρος των συνολικών διδάκτρων, το οποίο καθορίζεται από την ΕΔΕ κατά περίπτωση, και πάντως δεν δύναται να υπερβαίνει το 65% και να υπολείπεται του 25%.